Prva izbira med dobavitelji specialnih papirjev

Novice / Medvode, Maj 2016

Arhivsko video gradivo o gradnji papirnega stroja Goričane v letih 1973−1976

Preberi več
Novice / Medvode, Junij 2016

Sklic skupščine 1. avgust 2016

Uprava delniške družbe GORIČANE, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena statuta delniške družbe redno zasedanje skupščine družbe, ki bo dne 1. avgusta 2016 ob 12.00 uri na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode.Preberi več

Okoljsko poročilo

Distributerji

Za Usidrali smo se na morje, monografijo Nadje Terčon o zgodovini slovenskega pomorstva, smo izbrali papir SORA Matt.

Pomorski muzej Piran

Pregled produktov

Poglej vse produkte