Prva izbira med dobavitelji specialnih papirjev

Novice / Medvode, januar 2021

Napišite si najboljše

Preberi več
Novice / Medvode, maj 2021

Sklic skupščine 10. junij 2021

Uprava delniške družbe GORIČANE, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena statuta delniške družbe redno zasedanje skupščine družbe, ki bo dne 10. junija 2021 ob 12.00 uri na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode.Preberi več

Okoljsko poročilo

Distributerji

Beethovnova partitura je zapisana na ročno izdelanem, nebeljenem papirju, tiskana izdaja pa je bila realizirana na reprezentativnem brezlesnem nepremaznem papirju Sora Press Cream, ki ga proizvaja ugledno slovensko podjetje Goričane, ki s svojo tradicijo sega v 18. stoletje.

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (2019)

Pregled produktov

Poglej vse produkte