Zeleno na belem

Družba Goričane posluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem (IPPC) in veljavno okoljsko zakonodajo. Skrb za zdravo okolje je v tem smislu eden od temeljnih meril pri sprejemanju strateških in vsakodnevnih poslovnih odločitev.

Trajnostno v prihodnost

Varstvo okolja je tako pravica, dolžnost in odgovornost vseh zaposlenih ter je sestavni del vodenja podjetja.

Vodstvo podjetja in vsi zaposleni so pri zagotavljanju okolju prijazne proizvodnje med seboj povezani in usklajeni. Družba redno spremlja in meri okoljske vidike poslovanja ter načrtuje in uvaja nove okoljsko primernejše tehnologije in proizvode.


Vse dejavnosti podjetja potekajo ob upoštevanju okoljskih predpisov, uporabi varnih in okolju prijaznih surovin ter ob nenehnem prizadevanju za zmanjšanje porabe naravnih virov in energentov.