Zgodovina podjetja

Stoletja minevajo, a tukajšnji mojstri papirja ostajajo znani po svoji spretnosti.

Zgodba o papirju

Družba Goričane izhaja iz ene najstarejših slovenskih papirnic, ki je bila ustanovljena leta 1740. Na današnji lokaciji družba papir proizvaja od leta 1788. Od leta 1890 in do konca 20. stoletja je družba proizvajala tudi celulozo, a se je temu izdelku odpovedala na podlagi strateške usmeritve v okolju prijazno proizvodnjo.

Danes družba proizvaja predvsem brezlesne papirje visoke kakovosti. Lega v osrčju Evrope ter na stiku Vzhoda in Zahoda ji je omogočila prisotnost na zahtevnih svetovnih trgih, pri čemer jo poslovanje v z naravnimi lepotami bogatem prostoru vzpodbuja k nenehnim proizvodnim izboljšavam in okolju prijaznemu poslovanju.

Zgodovina v letnicah

 • 2014: Izvede se prva večja investicija v energetiko v zadnjih 40 letih - nov parni kotel Bosch.
 • 2013: Družba uvede nov certifikat PEFCTM.
 • 2012: V obratovanju je nov plosko rezalni stroj za razrez manjših formatov. Investicija je bila vredna 130.000 EUR. Menjava linije 1 za razpuščanje celuloze. Projekt je bil vreden 0.5 mio EUR.
 • 2009: Predelava in razširitev rekuperacije odpadnega zraka iz sušilne havbe. Hitrost papirnega stroja na navijalniku je 950m/min. Družba je zabeležila rekordni dobiček v višini 4 mio EUR.
 • 2008: Novo skladišče gotovih proizvodov je v uporabi. Zagon novega prečno-rezalnega stroja in nove pakirne linije za formati papir, tovarna pridobi FSC® certifikat.
 • 2007: Kot prva papirnica v Sloveniji, tovarna od Agencije RS za okolje in prostor, pridobi okoljsko dovoljenje v skladu z direktivo IPPC.  Začne se gradnja novega skladišča gotovih proizvodov.
 • 2006: Izvede se velika predelava v proizvodnji papirja: zamenjajo se celotni sklopi papirnega stroja (natok, zgornje sito, gladilnik). Predela se konstantni del papirnega stroja in dogradi priprava snovi. Papirni stroj se opremi z novim procesnim računalnikom, vgradijo se novi merilni okvirji za kontrolo kvalitete papirnega traku. Novi pogoni papirnega stroja omogočajo hitrosti do 1000 m/min.
 • 2004: Tovarna pridobi certifikat ISO 14001.
 • 7. november 2002: Slovenska razvojna družba proda svoj delež (85,34%) družbi »Papigor, holding d.d.«.
 • 2002: Zgradi se nova hala in vanjo postavi nov vzdolžno rezalni stroj ter zavijalni stroj.
 • 2001: Izvede se predelava papirnega stroja za hitrost papirnega stroja 800 M/min na situ.
 • 1999: Papirni stroj se opremi z novim premaznim agregatom in novo premazno kuhinjo.
 • 1997: Tovarna pridobi certifikat ISO 9001.
 • 1994: Tovarna spremeni ime v "GORIČANE, tovarna papirja Medvode, d.d.", prične se z manjšimi investicijami.
 • 0ktober 1992: Prenos družbenega kapitala v višini 75% na Sklad RS za razvoj.
 • 1992: Ustavitev proizvodnje celuloze. Tovarna posluje z izgubo.
 • 1991: Tovarna postane delniška družba z imenom: »Goričane, tovarna celuloze in papirja Medvode, d.d.«.
 • 1989: SOZD AERO se razdeli v štiri podjetja. Eno od teh je tudi »Tovarna celuloze in papirja Goričane«.
 • 1976: Svečana otvoritev in zagon papirnega stroja ter nove energetike.
 • 1973: Združitev s podjetjem AERO, kemična in grafična industrija Celje.
 • 1970: Tovarna celuloze Medvode se izloči iz Združenih papirnic Ljubljana.
 • 1962: Ponovna združitev s Papirnico Vevče.
 • 1950: Podjetje se loči v dve enoti in tako je v Goričanah nastala »Tovarna celuloze in pinotana Medvode«.
 • 1947: Združitev tovarne celuloze Goričane in Papirnice Vevče v firmo »Papirnica in tovarna celuloze Vevče-Goričane« s sedežem v Vevčah.
 • 1945: Tovarna posluje kot samostojno podjetje.
 • 1941-1945: v tovarni gospodarijo Nemci.
 • 1931: Ustavitev papirnega stroja v Goričanah. Obrat v Goričanah se specializira za proizvodnjo celuloze.
 • 1929: Ustavitev brusilnice lesa v Goričanah.
 • 1918: Vse obrate prevzame nova delniška družba – »Združene papirnice Vevče, Goričane, Medvode, d.d.« v Ljubljani.
 • 1890: Postavitev tovarne sulfitne celuloze po Ritter-Kellnerjevem postopku v goričanski papirnici.
 • 1872: postavitev papirnega stroja v Goričanah. Prvi podatki o proizvodnji lesovine v Goričanah.
 • 1870: Vse obrate vevške papirnice kupi graška firma Leykam. Ime nove skupne firme je Leykam - Josefsthal s sedežem v avstrijskem Gradcu.
 • 1865: Papirnica pogori. Takoj steče obnova zgradb.
 • 1864: Propad papirnice z ročno izdelavo papirja in licitacija, lastnik postane vevška papirnica (nem.:Papierfabrik Josefsthal).
 • 1800 – 1863: Rodbina Grundner ima v last papirnico skozi tri generacije.
 • 1788: Ljubljanski trgovec Domian založi denar za opremo papirnice z napravami.
 • 1787: Goričanska papirnica ob levem bregu Sore pri Goričanah je zgrajena.
 • 1785: Prodaja Loške papirnice. Papirničar Schwerer se je odločil, da bo povečal obrat in je zato pričel graditi novo papirnico v vasi Ladja pri Goričanah.
 • 1740: Začetek ročne izdelave papirja v vasi Papirnica pri Škofji Loki.


V arhivih je bil odkrito gradivo o gradnji papirnega stroja Goričane pred 40 leti. Vabimo vas k ogledu kratkega filma o dogodkih, ki so spremljali začetke gradnje in obratovanja novega papirnega stroja.