SORA medico opaque

SORA medico opaque, lastnosti:
  • nizkogramski brezlesni nepremazan papir z visoko opaciteto,
  • odlična togost,
  • optimalna luminiscenca,
  • dobra berljivost črtne kode z uporabo optičnih čitalnikov,
  • dobra prehodnost,
  • visoka hitrost tiskanja,
  • odlično zgibanje.

Ostali produkti v izbrani kategoriji: Nizkogramski

Poglej vse papirje

SORA medico

nizkogramski nepremazan papir37-60 g/m2
Odpri produkt

SORA print opaque

nizkogramski nepremazan papir z visoko opaciteto37-60 g/m2
Odpri produkt