SORA Medico Opaque

Sora medico opaque, lastnosti:
  • nizkogramski brezlesni nepremazan papir z visoko opaciteto,
  • odlična opaciteta in togost,
  • dobra luminiscenca,
  • dobra berljivost črtne kode z uporabo optičnih čitalnikov,
  • dobra prehodnost,
  • dobro zgibanje.

Ostali produkti v izbrani kategoriji: Nizkogramski

Poglej vse papirje

SORA Medico

nizkogramski nepremazan papir40-60 g/m2
Odpri produkt

SORA Print Opaque

nizkogramski nepremazan papir z visoko opaciteto37-60 g/m2
Odpri produkt